marynochka: (Default)
[personal profile] marynochka
А тут осього пишуть, що вийшла третя частина Сибірії.

Тільки от неясно що значить: "В России и на территории стран СНГ и Балтии игра была издана компанией «Бука» под названием «Сибирь 3» для PC/Mac, PlayStation 4 и Xbox One" Під віндою вона піде чи ні? Оце PC/Mac що означає?

Date: 2017-07-14 12:51 pm (UTC)
germes21: (Default)
From: [personal profile] germes21
Навіть в перші не грав. Спочатку у мене вони не йшли, а потім я забув! Треба буде подивитись, може і перші дві у мене підуть.

Date: 2017-07-14 06:22 pm (UTC)
germes21: (Default)
From: [personal profile] germes21
Дяка, подивлюся зранку.

Profile

marynochka: (Default)
marynochka

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 45 67
89 1011 121314
15 161718 192021
22 232425262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 09:51 am
Powered by Dreamwidth Studios